PENGERTIAN PENDAPAT MENGIKAT

Tanpa adanya suatu sengketa pun, LAPS SJK dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para Pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (binding opinion) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut, misalnya mengenai:

  • penafsiran ketentuan yang kurang jelas;
  • penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru;
  • dan lain-lain mengenai hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

Menjadi lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor keluangan yang profesional, kredible dan pilihan utama bagi nasabah dan penyedia jasa keuangan.